Blok ruchomy

Blok ruchomy jest maszyną prosta wynalezioną nieco później niż blok nieruchomy i opartą na podobnych zasadach. Jedyna różnica w działaniu polega na tym, że tarcza jego może swobodnie obracać się przy interakcji z siłą działającą na linę. Umożliwia to osiągnięcie tego samego efektu wykonanej pracy przy przyłożeniu z zewnątrz mniejszej siły niż dla przypadku bloku nieruchomego. Dlatego też blok ruchomy jest częściej stosowany w technice lub też zalety obu rodzajów maszyn prostych są łączone poprzez konstruowanie urządzeń będących kombinacją obu typów bloku. Takie połączenie popularne jest zwłaszcza w przypadku podnośników samochodowych, gdzie możliwe jest stosowanie bardzo malej przyłożonej siły, a w rezultacie łatwe uniesienie tak masywnego przedmiotu, jakim jest samochód.

Blok ruchomy działa na zasadzie dźwigni jednostronej.

Wartość siły, jaką należy przyłożyć, stosując blok ruchomy, jest dwa razy mniejsza niż podnoszony ciężar.

Blok ruchomy jest w równowadze gdy: F1=2F2