Dźwignia jednostronna

Dźwignia jednostronna także jest wykorzystywana do podnoszenia ciężkich przedmiotów, czy ich podważania. Jest to taki sam rodzaj belki, drążka, czy pręta, jak w przypadku dźwigni dwustronnej, jednak z tą różnicą, że punkt podparcia znajduje się na jednym z jej końców. W tym wypadku siła działania jest przyłożona po tej samej stronie osi obrotu co siła użyteczna.

(9kB)

Na powyższym rysunku przedstawiono przykład działania dźwigni jednostronnej. Siła jaką należy podziałać, aby utrzymać trzy bateryjki jest tym mniejsza, im bliżej znajdują się one punktu podparcia.

Z kolei na poniższym rysunku widzimy rozrysowane siły jakie działają na przedmiot umieszczony na dźwigni, oraz siły działające na dźwignię. Jak widać podniesienie przedmiotu wymaga użycia siły działania, która to jest mniejsza od ciężaru siły. Zauważmy też, że inaczej niż to było w przypadku dźwigni dwustronnej, tym razem siła działania i siła użyteczna mają zwroty skierowane w tym samym kierunku.

(3kB)

Dźwignia jednostronna, podobnie jak i dwustronna posiada dwa ramiona. Z tą jednak różnicą, że oba one znajdują się po tej samej stronie osi obrotu dźwigni (z racji tego, że punktu podparcia znajduje się na jednym z końców dźwigni) i co więcej ramiona te po części nakładają się na siebie.

(3kB)