Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Technikum nr 2 w Rankingu "Perspektyw"

Miesięcznik „Perspektywy" ogłosił w styczniu br. wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017.

Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Tychach zajęło 47 miejsce w województwie śląskim.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

 

Ogólnopolski Ranking Techników 2017 opierał się na czterech kryteriach:

-        sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych (20%),

-        wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%),

-        wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%),

-        egzamin zawodowy (30 %).

 

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.

Link do rankingu:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3304:ranking-technikow-2017-woj-slaskie&catid=229&Itemid=428&strona=1