Projekt Etwinning "INTERCULTURAL JOURNEY"

W bieżącym roku szkolnym nasze Technikum bierze udział w międzynarodowym projekcie Etwinning "INTERCULTURAL JOURNEY" 2021/2022 we współpracy ze szkołami m. in. z Turcji, Chorwacji, Albanii, Włoch, Hiszpanii, Jordanii, Ukrainy i Rumunii.

Projekt realizowany będzie od września do maja i obejmie przeróżną tematyką związaną z turystyką i kulturą krajów partnerskich. Szkoły wykorzystają narzędzia Web 2.0, będą współpracować na platformie Twinspace oraz komunikować się za pomocą mediów społecznych.
Zapraszamy chętnych uczniów do współpracy:) Więcej informacji można uzyskać u pani Hanny Uherek. 
Poniższy filmik zawiera krótkie przedstawienie się nauczycieli z różnych krajów realizujących tegoroczny projekt.