Pomysły do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

Kwota przeznaczona na zadania w ramach MBO w 2022 roku to 100.000 zł.

Każdy uczeń publicznej szkoły ponadpodstawowej może zgłosić projekt do kwoty 10 000 zł.

Poniżej kilka informacji:

- regulamin Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2022, znajduje się na stronie:

 https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/75288

 https://razemtychy.pl/mlodziezowy-budzet-obywatelski-v-edycja

- został przygotowany dla młodzieży poradnik JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT DO MŁODZIEŻOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (MBO) W TYCHACH , z którym należy się zapoznać przed rozpoczęciem wypełniania formularza (w załączeniu i na stronie),

zachęcamy młodzież do wypełniania formularza elektronicznie (nie ręcznie). Edytowalna wersja znajduje się na powyższych stronach.