Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

EGZAMINY GIMNAZJALNE 

EGZAMINY 

POZOSTAŁE DNI...

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

Zimowa przerwa świąteczna -  23-31.12.2017r.

Ferie zimowe -  29.01-11.02.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna -  29.03-03.04.2018r.

Ferie letnie -  23.06.- 31.08.2018r.

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY W TERMINIE GŁÓWNYM:

Część humanistyczna -  18.04.2018r. godz. 9:00 (środa)

Część matematyczno-przyrodnicza -  19.04.2018r. godz. 9:00 (czwartek)

Część z języka obcego nowożytnego -  20.04.2018r. godz. 9:00 (piątek)

 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM CZĘŚĆ PISEMNA:  04-23.05.2018r.

język polski (PP) -  04.05.2018r. godz. 9:00 (piątek)

język polski (PR) - 04.05.2018r. godz. 14:00 (piątek)

matematyka (PP) -  07.05.2018r. godz. 9:00 (poniedziałek)

język angielski (PP) -  08.05.2018r. godz. 9:00 (wtorek)

język angielski (PR) -  08.05.2018r. godz. 14:00 (wtorek)

 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM CZĘŚĆ USTNA:   

język polski   09.05-22.05.2018r. (oprócz 13 i 20 maja)

języki obce nowożytne 07.05-25.05.2018r. (oprócz 13 i 20 maja) 

 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM:
część pisemna  21.08.2018r. (wtorek)

część ustna 21-22.08.2018r.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

 

część pisemna:

sesja styczeń-luty -  11.01.2018r. (czwartek)

sesja czerwiec-lipiec -  19.06.2018r. (wtorek)

 

część praktyczna:

sesja styczeń-luty:

T.14 - 10.01.2018r. (środa)

A.36 - 17-20.01.2018r.

A.27 - 16-19.01.2018r.

sesja maj-lipiec:

T.13 -  26.06.2018r. (wtorek)

A.35 - 27-30.06.2018r.

A.18 -  22.06-04.07.2018r.

A.26 -  25-27.06.2018r.

 

POZOSTAŁE DNI

Rozpoczęcie roku szkolnego -  04.09.2017r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: klasy IV Technikum nr 2 - 27.04.2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  22.06.2018r.