Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Terminy wewnątrzszkolne w roku szkolnym 2017/2018

ZEBRANIA Z RODZICAMI

WYWIADÓWKI

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

WPISYWANIE ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

WPISYWANIE WSZYSTKICH OCEN

 

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI 

 

         uczniów Gimnazjum nr 12

   07.09.2017r. godz. 1615 (dla uczniów klas II w świetlicy)

   07.09.2017r. godz. 1700 (dla uczniów klas III)

 

          uczniów Technikum nr 2

   07.09.2017r. godz. 1715 (dla uczniów klas I w świetlicy)

   07.09.2017r. godz. 17oo (dla uczniów klas II, III i IV)

 

WYWIADÓWKI


  16.11.2017r. (czwartek)  godz.17oo 

  18.01.2018r. (czwartek) godz.1730

  23.04.2018r. (poniedziałek) godz.17oo

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW


  19.10.2017r. (czwartek) godz.17oo

  11.12.2017r. (poniedziałe) godz.17oo

  15.03.2018r. (środa) godz.17oo

  28.05.2018r. (poniedziałek) godz.17oo

 

WPISYWANIE ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

 

          I okres-wszystkie klasy:

   08.12.2017r. godz.15oo 

 

            II okres klasy:  IV T nr 2

   28.03.2018r. godz.15oo

 

          II okres-pozostałe klasy:  T nr 2, Gim 12

   30.05.2018r. godz.15oo

 

WPISYWANIE WSZYSTKICH OCEN

 

          I okres-wszystkie klasy:

   12.01.2018r. godz. 15oo

 

          II okres klasy:  IV T nr 2

   20.04.2018r.godz. 15oo

 

          II okres-pozostałe klasy:   T nr 2, Gim 12

   15.06.2018r.godz. 15oo