Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Instytucje działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

Komenda Miejska Policji w Tychach
Aleja Bielska 46, 

tel. 32-325-62-00, 32-325-62-55, 32-325-62-44 (Policja – 997)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Aleja Niepodległości 230,
tel. 32-227-20-11,   32-32-32-51 -52,53,54  (Straż Pożarna - 998)

Pogotowie Ratunkowe
ul. Fitelberga 71,
tel. 32-327-49-99 (Pogotowie - 999)

Straż Miejska
ul. Budowlanych 67,
tel. 32-776-39-86 (Straż Miejska - 986)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach,

ul. Andersa 16,
tel.32-227-23-92, 513-03-28-11, www.ppp.tychy.edu.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach,   

ul. Budowlanych 59, 
tel. 32-327-02-46, 32-327-02-47

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla osób doznających przemocy w Tychach, 

ul. Nowokościelna 27,
tel. 32-227-05-75

Bezpłatny Telefon Zaufania  dla dzieci i młodzieży,

tel. 116-111 od godz.12.00 do 20.00

Stowarzyszenie ,,Trzeźwość Życia’’ w Tychach,

http://trzezwosczycia.cba.pl/
ul. Nałkowskiej 19,  (pn.-pt. w godz. 10.00 - 16.00) - dla osób w wieku 15-25 lat,
tel. 32-720-52-42

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tychach dla dzieci i młodzieży w Tychach,

ul. Cyganerii 1,        ul. Zgrzebnioka 22
tel. 32-219-24-67,  tel. 326 93 66, 661 891 700

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych,

ul. Wojska Polskiego 4,
tel. 32-32-700-90

Pomarańczowa Linia (Telefon Pomocy Rodzicom Dzieci Pijących)

tel. 801-140-068 (pn.-pt. w godz. 14.00 – 20.00)
www.pomaranczowalinia.pl

Ogólnopolskie Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego,

tel. bezpłatny 800-70-2222

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – Zespół do spraw Rodzinnych  i Nieletnich,  

Plac Baczyńskiego 1,
tel. 32-326-43-63

Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,

ul. Budowlanych 59,
tel. 32-227-33-15

Sąd Rejonowy –Wydział Rodzinny i Spraw Nieletnich,

ul. Budowlanych 33,
tel.32- 323-30-00

Hospicjum św. Kaliksta w Tychach,

ul. Żorska 17,
tel. 32-783-28-00

Mens Sana- Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Tychach, 

ul. Bukowa 20, 
tel. 32-327-51-83

Galeria