Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

EGZAMINY GIMNAZJALNE 

EGZAMINY 

POZOSTAŁE DNI...

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

Zimowa przerwa świąteczna -  23-31.12.2018r.

Ferie zimowe -  11.02-24.02.2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna -  18.04-23.04.2019r.

Ferie letnie -  24.06-31.08.2019r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

 10.04.2019r. (środa)

 11.04.2019r. (czwartek)

 12.04.2019r. (piątek)

 6.05.2019r. (poniedziałek)

 7.05.2019r. (wtorek)

 8.05.2019r. (śorda)

 2.11.2019r. (piątek) do odpracowania 27.10.2019r. (sobota)

 2.05.2019r. (czwartek) do odpracowania 27.04.2019r. (sobota)

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY W TERMINIE GŁÓWNYM:

Część humanistyczna -  10.04.2019r. godz. 9:00 (środa)

Część matematyczno-przyrodnicza -  11.04.2019r. godz. 9:00 (czwartek)

Część z języka obcego nowożytnego -  12.04.2019r. godz. 9:00 (piątek)

 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM CZĘŚĆ PISEMNA: 06.05-23.05.2019r.

język polski (PP) - 06.05.2019r. godz. 9:00 (poniedziałek)

język polski (PR) -  06.05.2019r. godz. 14:00 (poniedziałek)

matematyka (PP) -  07.05.2019r. godz. 9:00 (wtorek)

język angielski (PP) -  08.05.2019r. godz. 9:00 (środa)

język angielski (PR) -  08.05.2019r. godz. 14:00 (środa)

język niemiecki (PP) -  14.05.2019r. godz. 9:00 (wtorek)

język niemiecki (PR) -  14.05.2019r. godz. 14:00 (wtorek)

 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM CZĘŚĆ USTNA:   

język polski   09.05-22.05.2019r. (oprócz 12 i 19 maja)

języki obce nowożytne  06.05-25.05.2019r. (oprócz 12 i 19 maja) 

 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM:
część pisemna  20.08.2019r. (wtorek)

część ustna  20-21.08.2019r.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

 

część pisemna:

sesja styczeń-luty -  10.01.2019r. (czwartek)

sesja czerwiec-lipiec -  18.06.2019r. (wtorek)

 

część praktyczna:

sesja styczeń-luty:

T.14 -  09.01.2019r. (środa)

A.36 -  17-19.01.2019r.

A.27 -  14-15.01.2019r.

A.22 -  12-14.01.2019r.

sesja czerwiec-lipiec:

T.13 -  17.06.2019r. (poniedziałek)

A.35 -  24-26.06.2019r.

A.18 -  21.06-04.07.2019r.

A.26 -  24-25.06.2019r.

TG.14 -  17.06.2019r. (poniedziałek)

AU.35 -  24.06-26.06.2019r.

AU.20 -  21.06-4.07.2019r.

AU.29 -  24.06-25.06.2019r.

T.14 -  17.06.2019r.

A.36 -  27.06-29.06.2019r.

A.27 -  26.06-27.06.2019r. 

A.22 -  21.06-23.06.2019r.

 

 

POZOSTAŁE DNI

Rozpoczęcie roku szkolnego -  03.09.2018r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: klasy IV Technikum nr 2 - 26.04.2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  21.06.2019r.