Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Terminy wewnątrzszkolne w roku 2019/2020

ZEBRANIA Z RODZICAMI

WYWIADÓWKI

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

WPISYWANIE ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

WPISYWANIE WSZYSTKICH OCEN

ZEBRANIA Z RODZICAMI 

 

   09.09.2019r. godz. 1715 (dla uczniów klas I w świetlicy)

   09.09.2019r. godz. 17oo (dla uczniów klas II, III i IV)

 

WYWIADÓWKI

  12.11.2019r. (wtorek)  godz.1730 

  10.01.2020r. (piątek) godz.1730

  26.03.2020r. (czwartek) godz.17oo

  25.05.2020r. (poniedziałek) godz.17oo

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

  09.10.2019r. (środa) godz.1730

  09.12.2019r. (poniedziałek) godz.17oo

  19.02.2020r. (środa) godz.17oo

  20.04.2020r. (poniedziałek) godz.17oo

 

WPISYWANIE ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

 

          I okres-wszystkie klasy:

   06.12.2019r. godz.15oo 

 

            II okres klasy IV 

   20.03.2020r. godz.15oo

 

          II okres-pozostałe klasy:  

   22.05.2020r. godz.15oo

 

WPISYWANIE WSZYSTKICH OCEN

 

          I okres-wszystkie klasy:

   03.01.2020r. godz. 15oo

 

          II okres klasy:  IV 

   17.04.2020r. godz. 15oo

 

          II okres-pozostałe klasy:  

   19.06.2020r. godz. 15oo