Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 14 lutego 2020 r.

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności - prosimy o zapoznanie się z jego treścią pod linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233222