Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Terminy wewnątrzszkolne w roku 2020/2021

ZEBRANIA Z RODZICAMI

WYWIADÓWKI

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

WPISYWANIE ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

WPISYWANIE WSZYSTKICH OCEN

ZEBRANIA Z RODZICAMI 

 

   09.09.2020r. godz. 16:45 (dla uczniów klas I na sali gimnastycznej)

   09.09.2020r. godz. 17:15 (dla uczniów klas II, III i IV)

 

WYWIADÓWKI

  19.11.2020r. (czwartek)  godz.18:00 

   4.02.2021r. (czwartek) godz.18:00

  23.03.2021r. (wtorek) godz.18:00

  25.05.2021r. (wtorek) godz.18:00

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

  06.10.2020r. (wtorek) godz.17:30

  10.12.2020r. (czwartek) godz.17:30

  15.04.2021r. (czwartek) godz.17:00

 

WPISYWANIE ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

 

          I okres-wszystkie klasy:

   11.12.2020r. godz.15:00 

 

            II okres klasy IV 

   26.03.2021r. godz.15:00

 

          II okres-pozostałe klasy:  

   21.05.2021r. godz.15:00

 

WPISYWANIE WSZYSTKICH OCEN

 

          I okres-wszystkie klasy:

   29.01.2021r. godz. 15:00

 

          II okres klasy:  IV 

   23.04.2021r. godz. 15:00

 

          II okres-pozostałe klasy:  

   18.06.2021r. godz. 15:00