Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 14 października 2020 r. E-SKLEP

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone również w bazie konkurencyjności

INFORMACJA Z DNIA 22.10.2020 r.

Informujemy, że w postepowaniu nie doszło do wyboru ważnej oferty – wszystkie oferty złożone zostały odrzucone z uwagi na braki formalne wg zamieszczonego poniżej protokołu.

Zgodnie z wytycznymi informatora „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020” wydanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest to przesłanka do odstąpienia od prowadzenia zasady konkurencyjności - po nieskutecznej, ale właściwie prowadzonej procedurze konkurencyjnej realizator projektu może podpisać umowę z dowolnym wykonawcą na ten sam przedmiot zamówienia i przy adekwatnych warunkach.

W związku z tym zachęcamy do ponownego składania ofert mailowo wg wytycznych podanych w poniższym zapytaniu ofertowym  - nie zmieniono jego treści od dnia ogłoszenia, wszystkie wymagania i warunki zachowują ważność zgodnie z treścią upublicznionego zapytania za wyjątkiem czasu złożenia oferty i formy przesłania - do dnia 26 października na adres mailowy agnieszkazywczak@zs2.tychy.pl