Technikum nr 2- tytuł "Szkoła w Chmurze Microsoft"

Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie w postaci tytułu "Szkoła w Chmurze Microsoft", który otrzymują placówki wykorzystujące najnowsze rozwiązania Microsoft w każdym obszarze działania.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

Szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielamipracownikamiuczniami rodzicami. Szkoła wykorzystująca technologię Microsoft do wsparcia zarządzania szkołą.

Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów. 

Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.