Terminy wewnątrzszkolne w roku szkolnym 2021/2022

ZEBRANIA Z RODZICAMI 

 

   09.09.2021r. godz. 16:45 (dla uczniów klas I na sali gimnastycznej)

   09.09.2021r. godz. 17:15 (dla uczniów klas II, III i IV)

 

WYWIADÓWKI

  18.11.2021r. (czwartek)  godz.18:30 

   24.01.2022r. (poniedziałek) godz.18:00

  22.03.2022r. (wtorek) godz.18:30

  24.05.2022r. (wtorek) godz.18:00

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

  17.10.2021r. (czwartek) godz.17:30

  16.12.2021r. (czwartek) godz.17:30

  25.04.2022r. (poniedziałek) godz.17:30

 

WPISYWANIE ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

 

          I okres-wszystkie klasy:

   17.12.2021r. godz.15:00 

 

            II okres klasy IV 

   25.03.2022r. godz.15:00

 

          II okres-pozostałe klasy:  

   20.05.2022r. godz.15:00

 

WPISYWANIE WSZYSTKICH OCEN

 

          I okres-wszystkie klasy:

   21.01.2022r. godz. 15:00

 

          II okres klasy:  IV 

   22.04.2022r. godz. 15:00

 

          II okres-pozostałe klasy:  

   17.06.2022r. godz. 15:00