Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Terminy wewnątrzszkolne w roku szkolnym 2018/2019

ZEBRANIA Z RODZICAMI

WYWIADÓWKI

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

WPISYWANIE ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

WPISYWANIE WSZYSTKICH OCEN

 

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI 

 

         uczniów Gimnazjum nr 12

   12.09.2018r. godz. 1615 (dla uczniów klas III w świetlicy)

 

          uczniów Technikum nr 2

   12.09.2018r. godz. 1715 (dla uczniów klas I w świetlicy)

   12.09.2018r. godz. 17oo (dla uczniów klas II, III i IV)

 

WYWIADÓWKI

  15.11.2018r. (czwartek)  godz.17oo 

  17.01.2019r. (czwartek) godz.1730

  15.04.2019r. (poniedziałek) godz.17oo

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

  18.10.2018r. (czwartek) godz.17oo

  18.12.2018r. (poniedziałek) godz.17oo

  27.03.2019r. (środa) godz.17oo

  27.05.2019r. (poniedziałek) godz.17oo

 

WPISYWANIE ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

 

          I okres-wszystkie klasy:

   07.12.2018r. godz.15oo 

 

            II okres klasy:  IV T nr 2

   22.03.2019r. godz.15oo

 

          II okres-pozostałe klasy:  T nr 2, Gim 12

   24.05.2019r. godz.15oo

 

WPISYWANIE WSZYSTKICH OCEN

 

          I okres-wszystkie klasy:

   11.01.2019r. godz. 15oo

 

          II okres klasy:  IV T nr 2

   12.04.2019r. godz. 15oo

 

          II okres-pozostałe klasy:   T nr 2, Gim 12

   10.06.2019r. godz. 15oo