Technikum nr 2 w gronie najlepszych szkół ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+”

​Dnia 1.12.2021 podczas spotkania z uczniami technikum prezes Fundacji VCC propagował ideę zdobywania nowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem oraz wręczył nagrodę dla szkoły w postaci 10 tabletów graficznych.

​Celem kampanii było wsparcie uczniów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy. W jej ramach Fundacja Vocational Competence Certificate przekazała uczniom szkół w Polsce 1000 bezpłatnych voucherów umożliwiających podejście do certyfikowanego egzaminu. Uczniowie Technikum nr 2 wybrali kwalifikację „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą” i w październiku, po pomyślnym zdaniu egzaminu, otrzymali certyfikaty.

Więcej na temat systemu certyfikacji: https://vccsystem.eu