Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PROJEKT współfinansowany przez EFS "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy"

Zespół Szkół Nr 2 w Tychach przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy”. Całkowita wartość projektu wynosi 796.161,93 zł.

Celem dwuletniego projektu jest efektywne i skuteczne wejście na rynek pracy uczniów technikum po zakończeniu procesu nauki poprzez:

1. wyposażenie ich w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy na podstawie warsztatów, kursów, szkoleń i wysokiej jakości dodatkowych staży zawodowych;

2. zwiększenie efektywności kształcenia w wyniku wyposażenia nauczycieli zawodu w dodatkowe umiejętności i kompetencje zawodowe;

3. doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt tak aby w jak największym stopniu odzwierciedlały naturalne warunki pracy.

Artykuły

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 euro do 30000 euro z dnia 27.03.2019 r.

2019-03-27

Zapytanie ofertowe z dnia 25.02.2019 r.

2019-02-25

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym z dnia 7.02.2019 r.

2019-02-07

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym z dnia 6.02.2019 r.

2019-02-06

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym z dnia 5.02.2019 r.

2019-02-05

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 euro do 30000 euro

2019-01-25

Zapytania ofertowe z dnia 21.01.2019 r.

2019-01-21

Druki dla uczestników projektu

2019-01-16

Podpisanie umowy

2019-01-15

W dniu 15.01.2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Tychach pt. Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-RPSL. 11.02.03-24-02H8/18-00 pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Miasta Tychy.  

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy