Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Programy unijne

Programy unijne

ZESTAWIENIE DOTYCHCZAS ZREALIZOWANYCH PROGRAMÓW

"Program Operacyjny Kapitał Ludzki- 3. 4. 2. Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
Włochy 24.03.2014- 18.04.2014 r.

Ankieta zgłoszeniowa

Więcej informacji

Artykuł o stażu

Zdjęcia ze stażu

Prezentacje uczniów:

1

2

3

 

"Program Operacyjny Kapitał Ludzki- 3. 4. 2. Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
Anglia: 12.08.2013- 06.09.2013 r.

Ankieta zgłoszeniowa

Kreowanie mobilności na europejskim rynku pracy - więcej informacji

Artykuł- Sprawozdanie ze stażu

Oficjalna prezentacja ze stażu

Prezentacje uczniów:

1

2

3

Polish group's

 

„Mam pracę – mam zawód w regionie”- edycja 2013/2014

PLIKI DO POBRANIA
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Ankieta rekrutacyjna

3. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobow.

 

"Leonardo Da Vinci"

O PROGRAMIE
Nasza szkoła od 2005r. zajmuje się realizacją projektów unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci. W projekcie tym biorą udział uczniowie klas II i III Technikum nr 2, którzy w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia zobowiązani są odbyć dwie miesięczne praktyki zawodowe.

Uczniowie chętni, osiągający dobre wyniki w nauce i władający dobrze językiem obcym mogą odbyć praktykę zawodową w jednym z krajów Unii Europejskiej. Odbycie takiej praktyki zawodowej daje uczniom możliwość poznania kultury kraju w którym odbywać będą praktykę zawodową, poznanie zwyczajów i tradycji związanych z danym regionem oraz nawiązanie przyjaźni międzynarodowych.

Praktykanci uczą się także samodzielnego podejmowania decyzji, stają się bardziej otwarci na problemy zawodowe, bardziej udoskonalają swoje umiejętności językowe. Praktyka w przedsiębiorstwie zagranicznym daje również uczniom możliwość rozwinięcia swoich kompetencji zawodowych o wiedzę i umiejętności zdobyte w przedsiębiorstwie zagranicznym oraz zdobycie potwierdzenia odbytych praktyk w postaci Certyfikatu i dokumentu Europass Mobility.

Tymi dokumentami uczniowie mogą się legitymować w czasie poszukiwania zatrudnienia po ukończeniu szkoły, jak również umieścić te informacje w życiorysie. Z pewnością po uzyskaniu zatrudnienia będą lepszymi, bardziej wszechstronnymi pracownikami, którzy będą mogli w swojej pracy wykorzystywać zarówno zdobyte kompetencje, jak i kontakty międzynarodowe.

O udanej dotychczasowej realizacji praktyk zawodowych świadczy nie tylko zadowolenie uczniów ale również to iż niektórzy z nich mają już zapewnione miejsca pracy po skończeniu edukacji w Zespole Szkół nr 2 w Tychach.


Dzięki programowi Leonardo da Vinci nasi uczniowie odbyli praktyki zawodowe w:

2006- Hannover - Niemcy
2006- Plymouth Wielka Brytania
2007- Frankfurt nad Odrą - Niemcy
2007- Plymouth - Wielka Brytania
2008- Martos - Hiszpania
2009- Plymouth - Wielka Brytania
2010- Praktyki w Niemczech

W 2010 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Narodową Agencję w Warszawie praktyki zawodowe będą realizowane w Wielkiej Brytanii.


PLIKI DO POBRANIA LUB OBEJRZENIA


PREZENTACJA "Mobilność zawodowa na europejskim rynku pracy"
PREZENTACJA "Leonardo da Vinci- praktyki zawodowe w skrócie"
PREZENTACJA "Anglia- praktyki 2009 r."