PROJEKT współfinansowany przez EFS "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy"

Zespół Szkół Nr 2 w Tychach przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy”. Całkowita wartość projektu wynosi 796.161,93 zł.

Celem dwuletniego projektu jest efektywne i skuteczne wejście na rynek pracy uczniów technikum po zakończeniu procesu nauki poprzez:

1. wyposażenie ich w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy na podstawie warsztatów, kursów, szkoleń i wysokiej jakości dodatkowych staży zawodowych;

2. zwiększenie efektywności kształcenia w wyniku wyposażenia nauczycieli zawodu w dodatkowe umiejętności i kompetencje zawodowe;

3. doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt tak aby w jak największym stopniu odzwierciedlały naturalne warunki pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 7 grudnia 2020 r. E-marketing pod kątem SEO

UWAGA!!!

Dokonano zmian w treści ogłoszenia

Prosimy o zapoznanie się z nimi - Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone w bazie konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/20824

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 14 października 2020 r. PHOTOSHOP

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone również w bazie konkurencyjności 

 

INFORMACJA Z DNIA 22.10.2020 r.

Informujemy, że w postepowaniu nie doszło do wyboru ważnej oferty – wszystkie oferty złożone zostały odrzucone z uwagi na braki formalne wg zamieszczonego...

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 14 października 2020 r. E-SKLEP

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone również w bazie konkurencyjności

INFORMACJA Z DNIA 22.10.2020 r.

Informujemy, że w postepowaniu nie doszło do wyboru ważnej oferty – wszystkie oferty złożone zostały odrzucone z uwagi na braki formalne wg zamieszczonego...

Informacja o wydłużeniu czasu trwania projektu

Kochani Uczniowie, drodzy Rodzice!

Nasz projekt z uwagi na trwającą pandemię i problemy techniczne z nią związane decyzją Instytucji Zarządzającej - Urzędu Marszałkowskiego zostaje wydłużony do stycznia 2021 r.

Tym samym wszystkie nasze zaplanowane kursy i szkolenia, zostaną...

Wznowienie zadań projektowych w nowej formie

Od maja 2020 r.  wznawiamy zadania projektowe - szkolenia uczniów i nauczycieli w nowej, zdalnej formie,  z zachowaniem wytycznych IZ.

Do wszystkich uczestników projektu zostały wysłane przez platformę librus informacje w tej sprawie - prosimy o zapoznanie się z nimi

Zawieszenie zajęć

Z uwagi na dzisiejszą decyzję MEN dot. zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach w całym kraju, uprzejmie informujemy o zawieszeniu od dnia dzisiejszego wszystkich zaplanowanych szkoleń i warsztatów w ramach projektu unijnego „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną...