Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PROJEKT współfinansowany przez EFS "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy"

Zespół Szkół Nr 2 w Tychach przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy”. Całkowita wartość projektu wynosi 796.161,93 zł.

Celem dwuletniego projektu jest efektywne i skuteczne wejście na rynek pracy uczniów technikum po zakończeniu procesu nauki poprzez:

1. wyposażenie ich w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy na podstawie warsztatów, kursów, szkoleń i wysokiej jakości dodatkowych staży zawodowych;

2. zwiększenie efektywności kształcenia w wyniku wyposażenia nauczycieli zawodu w dodatkowe umiejętności i kompetencje zawodowe;

3. doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt tak aby w jak największym stopniu odzwierciedlały naturalne warunki pracy.

Artykuły

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 7 grudnia 2020 r. E-marketing pod kątem SEO

2020-12-07

UWAGA!!!

Dokonano zmian w treści ogłoszenia

Prosimy o zapoznanie się z nimi - Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone w bazie konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/20824

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 7 grudnia 2020 r. E-marketing pod kątem SEO

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 14 października 2020 r. PHOTOSHOP

2020-10-14

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone również w bazie konkurencyjności 

 

INFORMACJA Z DNIA 22.10.2020 r.

Informujemy, że w postepowaniu nie doszło do wyboru ważnej oferty – wszystkie oferty złożone zostały odrzucone z uwagi na braki formalne wg zamieszczonego poniżej protokołu.

Zgodnie z wytycznymi informatora „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020” wydanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest to przesłanka do odstąpienia od prowadzenia zasady konkurencyjności - po nieskutecznej, ale właściwie prowadzonej procedurze konkurencyjnej realizator projektu może podpisać umowę z dowolnym wykonawcą na ten sam przedmiot zamówienia i przy adekwatnych warunkach.

W związku z tym zachęcamy do ponownego składania ofert mailowo wg wytycznych podanych w poniższym zapytaniu ofertowym  - nie zmieniono jego treści od dnia ogłoszenia, wszystkie wymagania i warunki zachowują ważność zgodnie z treścią upublicznionego zapytania za wyjątkiem czasu złożenia oferty i formy przesłania - do dnia 26 października na adres mailowy agnieszkazywczak@zs2.tychy.pl

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 14 października 2020 r. PHOTOSHOP

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 14 października 2020 r. E-SKLEP

2020-10-14

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone również w bazie konkurencyjności

INFORMACJA Z DNIA 22.10.2020 r.

Informujemy, że w postepowaniu nie doszło do wyboru ważnej oferty – wszystkie oferty złożone zostały odrzucone z uwagi na braki formalne wg zamieszczonego poniżej protokołu.

Zgodnie z wytycznymi informatora „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020” wydanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest to przesłanka do odstąpienia od prowadzenia zasady konkurencyjności - po nieskutecznej, ale właściwie prowadzonej procedurze konkurencyjnej realizator projektu może podpisać umowę z dowolnym wykonawcą na ten sam przedmiot zamówienia i przy adekwatnych warunkach.

W związku z tym zachęcamy do ponownego składania ofert mailowo wg wytycznych podanych w poniższym zapytaniu ofertowym  - nie zmieniono jego treści od dnia ogłoszenia, wszystkie wymagania i warunki zachowują ważność zgodnie z treścią upublicznionego zapytania za wyjątkiem czasu złożenia oferty i formy przesłania - do dnia 26 października na adres mailowy agnieszkazywczak@zs2.tychy.pl

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 14 października 2020 r. E-SKLEP

Informacja o wydłużeniu czasu trwania projektu

2020-09-21

Kochani Uczniowie, drodzy Rodzice!

Nasz projekt z uwagi na trwającą pandemię i problemy techniczne z nią związane decyzją Instytucji Zarządzającej - Urzędu Marszałkowskiego zostaje wydłużony do stycznia 2021 r.

Tym samym wszystkie nasze zaplanowane kursy i szkolenia, zostaną zrealizowane.

Czytaj więcej o: Informacja o wydłużeniu czasu trwania projektu

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 8 września 2020 r.

2020-09-08

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone również w bazie konkurencyjności

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 8 września 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 7 wrzesnia 2020 r.

2020-09-07

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało zamieszczone również w bazie konkurencyjności

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 7 wrzesnia 2020 r.

Wznowienie zadań projektowych w nowej formie

2020-05-04

Od maja 2020 r.  wznawiamy zadania projektowe - szkolenia uczniów i nauczycieli w nowej, zdalnej formie,  z zachowaniem wytycznych IZ.

Do wszystkich uczestników projektu zostały wysłane przez platformę librus informacje w tej sprawie - prosimy o zapoznanie się z nimi

Czytaj więcej o: Wznowienie zadań projektowych w nowej formie

Zawieszenie zajęć

2020-03-11

Z uwagi na dzisiejszą decyzję MEN dot. zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach w całym kraju, uprzejmie informujemy o zawieszeniu od dnia dzisiejszego wszystkich zaplanowanych szkoleń i warsztatów w ramach projektu unijnego „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy”.

O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Czytaj więcej o: Zawieszenie zajęć

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 26 lutego 2020 r.

2020-02-26

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności - prosimy o zapoznanie się z jego treścią pod linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1235394

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 26 lutego 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 14 lutego 2020 r.

2020-02-14

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności - prosimy o zapoznanie się z jego treścią pod linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233222

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu częściowym o wartości od 6000 do 30000 euro z dnia 14 lutego 2020 r.