WYSTAWA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

W ramach projektu "Gdy gaśnie pamięć..." do naszej szkoły dotarła wystawa IPN dotycząca tragicznych wydarzeń stanu wojennego. Wystawa została wykorzystana na lekcjach zdalnych języka polskiego i historii. Uczniowie mieli szansę zapoznać się z unikalnymi zdjęciami, a także wstrząsającymi relacjami świadków tych wydarzeń - zwłaszcza dotyczącymi wspomnień rodzin poległych górników podczas pacyfikacji Kopalni Wujek.