Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

Zimowa przerwa świąteczna - 23.12-31.12.2022r.

Ferie zimowe -  16.01-27.01.2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna -  06.04-11.04.2023r.

Ferie letnie - 24.06-31.08.2023r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

 31.10.2022r. (poniedziałek) - do odpracowania 22.10.2022r.

 10-11.01.2023r.

 02.05.2023r. (wtorek) - do odpracowania 22.04.23r.

 04.05.2023r. (czwartek)

 05.05.2023r. (piątek)

 08.05.2023r. (poniedziałek)

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM CZĘŚĆ PISEMNA: 04.05-20.05.2023r.

język polski (PP) - 04.05.2023r. godz. 9:00 (czwartek)

język polski (PR) -  17.05.2023r. godz. 9:00 (środa)

matematyka (PP) -  08.05.2023r. godz. 9:00 (poniedziałek)

matematyka (PR) -  12.05.2023r. godz. 9:00 (piątek)

język angielski (PP) -  05.05.2023r. godz. 9:00 (piątek)

język angielski (PR) -  09.05.2023r. godz. 9:00 (wtorek)

geografia (PR) -  16.05.2023r. godz. 9:00 (wtorek)


EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE GŁÓWNYM CZĘŚĆ USTNA:   

język polski   10.05-23.05.2023r. 

języki obce nowożytne  10.05-23.05.2023r. 

 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM:
część pisemna  01-19.06.2023r.

część ustna  05-07.06.2023r.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM:
część pisemna  22.08.2023r. (wtorek)

część ustna  21.08.2023r. (poniedziałek)

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

część pisemna:

sesja styczeń-luty(Formuła 2019) -  10-14.01.2023r. (wtorek - sobota)

sesja styczeń-luty(Formuła 2019)- termin dodatkowy -  30.01.2023r. (poniedziałek)

część praktyczna:

sesja styczeń-luty (Formuła 2019)

HTG.08 (4T) -  09.01.2023r. (poniedziałek)

EKA.05 (4E) -  16-19.01.2023r. (poniedziałek - czwartek)

PGF.08 (4R) -  16-19.01.2023r. (poniedziałek - czwartek)

HAN.02 (4H) -  11-14.01.2023r. ( wtorek - sobota)

sesja styczeń-luty (Formuła 2019)

HGT.07 (3T) -  9.01.2023r. (poniedziałek)

EKA.04 (3E) -  12-14.01.2023r. ( środa - sobota)

HAN.01 (3H) -  9-21.01.2023r.

PGF.07 (3R) -  16-19.01.2023r. (poniedziałek - czwartek)

EKA.05 (3K) -  16-19.01.2023r. (poniedziałek - czwartek)
 
sesja styczeń-luty (Formuła 2019)- termin dodatkowy -  31.01.2023r. (wtorek)

 POZOSTAŁE DNI

Rozpoczęcie roku szkolnego -  01.09.2022r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych- 28.04.2023r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  23.06.2023r.