Terminy wewnątrzszkolne w roku szkolnym 2022/2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI 

   08.09.2022r. godz. 16:45 (dla uczniów klas I na sali gimnastycznej)

   08.09.2022r. godz. 17:15 (dla uczniów klas II, III i IV)

 

WYWIADÓWKI

  17.11.2022r. (czwartek)  godz.18:30 

   9.01.2023r. (poniedziałek) godz.18:00

  21.03.2023r. (wtorek) godz.18:30

  23.05.2023r. (wtorek) godz.18:00

 

WPISYWANIE ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

 

          I okres-wszystkie klasy:

   2.12.2022r. godz.15:00 

 

            II okres klasy IV 

   24.03.2023r. godz.15:00

 

          II okres-pozostałe klasy:  

   19.05.2023r. godz.15:00

 

WPISYWANIE WSZYSTKICH OCEN

 

          I okres-wszystkie klasy:

   5.01.2023r. godz. 15:00

 

          II okres klasy:  IV 

   21.04.2023r. godz. 15:00

 

          II okres-pozostałe klasy:  

   16.06.2023r. godz. 15:00